کفسابی

چرا کفسابی گنجی به عنوان بهترین کفسابی انتخاب شده است؟ کفسابی گنجی در سال 95 به عنوان بهترین کفساب با سابزنی تخصصی منتخب مردم شد

چرا کفسابی گنجی به عنوان بهترین کفسابی انتخاب شده است؟ کفسابی گنجی در سال 95 به عنوان بهترین کفساب با سابزنی تخصصی منتخب مردم شد

چرا کفسابی گنجی به عنوان بهترین کفسابی انتخاب شده است؟

کفسابی گنجی در سال 95 به عنوان بهترین کفساب با سابزنی تخصصی منتخب مردم شد

کفسابی گنجی با قدمت ترین کفساب که هروز تمامی ابزارآلات خود را متناسب با تکنولوژی و نیاز روز پیشرفت داده است

تمامی خانه های لوکس و شیک در دنیا برای داشتن سطحی صاف و صیقلی شده از کفسابی با دستگاه های جدید و طی مراحل کفسابی به شرح زیر استفاده می کنند

1. سابزنی با لقمه های مخصوص و جدید روز دنیا از نوع 46

2.ساب با لقمه 60

3.ساب با لقمه 120

4.ساب با لقمه لاکی مخصوص گنجی

5ساب با لقمه 600

6. ساب با لقمه 800 که سطحی کاملا صاف بدون تراش اضافه

7.ساب با لقمه سیناکس تخصصی

و در نهایت ساب ایتالیایی کف سابی نمونه

لذت زندگی پاک و پر انرژی و با ما تجربه کنید


دیدگاه خود را بیان کنید